VENE KULTUUR BALTIKUMIS

 

Tagasi

Registreeriti püha Platoni ja püha Issidori õigeusu vennaskond

 

Püha märter Piiskop Platoni eluloos on kirjutatud: "Mitte jõu ülejääk, vaid vastupidi, selle tõsine puudus sundis isa Pauli (Kuhlbush) haarama kinni veel ühest algatusest - eesti Vennaskonna loomisest." See toimus 19. sajandi päris viimastel aastatel Peterburis. Eesti õigeusklikele oli seal linnas raske aeg: neid oli palju, kuid nad olid organiseerimata. Seda asus tegema isa Paul, hilisem Piiskop Platon, kes kutsus kokku selleks eesti Vennaskonna. Vennaskond avati ametlikult 29. novembril 1898. a. ja selle taevaseks eestseisjaks nimetati Tartu Püha preestermärter Issidor. Vennaskonna eesmärgiks oli organiseerida Peterburis elavate õigeusklike eestlaste vaimset elu ja neid kokku tuua kiriku rüppe. Selleks ehitas Vennaskond Peterburgi Püha Issidorile pühendatud kiriku, organiseeris raamatukogusid ja emakeelset usuõpetust.

Nendest aegadest on möödunud rohkem kui sajand, kuid raskused seisavad endiselt meie kiriku ees. Ka tänapäeval pole lihtne leida kohta, kus oleks võimalik eesti keeles usuõpetust õppida, on tõsine puudus vaimulikust kirjandusest. Veelgi tõsisem probleem kirikule on see, et ta on kaasatud poliitilistesse mängudesse. Kirik on välja rebitud oma rollist olla vaimne kants inimeste jaoks selles maailmas teel lunastuse poole. Selle asemel on temast tehtud tüliõun vaenutsevate poolte vahel. Kirik on lõhutud tükkideks: üks osa toetab Moskva Patriarhaati, teine osa Konstantinoopoli Patriarhaati. Kolmandaks osaks on sõltumatud kogudused, mis on üritanud taastada iseseisvat kirikut. Suur osa vaimulikest läks kaasa intriigidega ja on seepärast langenud teenistuskeelu alla. Vabariigi valitsuse nõul ja jõul on Eestisse Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule ebaseaduslikult Konstantinoopoli Patriarhaadi poolt määratud kirikupeaks Aafrika päritolu Stephanos Charalambides. Samuti valitsuse toel viskas Charalambides 1999. a. detsembris vahetult enne jõule oma kirikutest välja Tartu Püha Aleksandri ja Valga Püha Issidori kogudused. Sarnast saatust peavad kartma ka Moskva Patriarhaati toetavad õigeusu kogudused.

Kõik sellised pinged külvavad mõistmatust eesti õigeusklike sekka. Äsjaregistreeritud Püha Platoni ja Püha Issidori Õigeusu Vennaskond näeb oma ülesannet selles, et rahvas taas kokku tuua ja taastada normaalne olukord kirikus. Kirikule raskel ajal ellu kutsutud Vennaskond kutsub üles kirikurahvast endaga ühinema ja andma oma panus kirikutöös. Meist kõigist sõltub meie kiriku tulevik ja kas meil on kirikut, mida jätta oma lastele. Vennaskond on endale püstitanud ka muid ülesandeid:

 • heategevus;
 • Õigeusu Kiriku õpetuse propageerimine Eestis;
 • teoloogia õpetamine;
 • stipendiumite maksmine õigeusu teoloogiat õppivatele üliõpilastele;
 • temaatilise perioodika väljaandmine;
 • kirjastustegevus;
 • materiaalsete ressursside leidmine kirikute remondiks;
 • avalike kiriklike ürituste korraldamine;
 • õigeusu kiriklike rituaalide toimetamine hoolekandeasutustes, parandusasutustes ja vennaskonna liikmete soovil;
 • korraldada religioossete ja liturgiliste tarvikute tootmist Eestis;
 • välja anda Püha Platoni ja Püha Issidori ühiskondlikku ordenit ja preemiat;
 • suhete loomine ja arendamine sarnaste ühingutega mujal maailmas.

Kõigi nende ülesannete lahendamine on Eesti Õigeusu Kirikule olulise tähtsusega ja siinkohal ootame kirikurahva aktiivset kaasalöömist. Kõik soovijad on kutsutud liituma Vennaskonnaga. Püha Platoni ja Püha Issidori Õigeusu Vennaskond asub Tartus, Kloostri tn. 6.

Rekvisiidid: reg. number 80144902
Pangaarve: Hansapank, konto nr. 221017224674

 

> Ülesse <

 


>